Våra fastigheter

Lancea äger fastigheter för lager, logistik och lätt industri. Totalt finns ca 40 fastigheter inom koncernen med en uthyrningsbar yta lokaler på 50 000 kvm samt mark på 350 000 kvm. Som en av de största privata aktörerna i Karlstad så är bredden stor på våra fastigheter och lösningarna aldrig långt borta.

Karlstad | Välingen 5

Ledig lokal

Karlstad | Välingen 5

Karlstad | Välingen 5

Karlstad | Monsunen 13

Karlstad | Monsunen 12

Gräsdalen 14 Gräset 2

Karlstad | Gräset 2 AB

Karlstad | Skrapan 12

Östra Torp 1:62

Västra Torp 1:6 mm

Ratten 8

Ledig lokal

Ilanda 1:38

Ilanda 1:27

Ilanda 1:45

Ilanda 1:56

Ilanda 1:35

Ilanda 1:34

Ilanda 1:42

Ledig lokal

Ilanda 1:70

Ilanda 1:36

Ilanda 1:36

Råda 1:279

Regeln 4