Om Lancea

Lancea är belägna i Karlstad Business Region och äger fastigheter för lager, logistik och lätt industri. Bolaget förvärvar mark och driver projektutveckling för exploatering av bostäder samt verksamhets- och industrifastigheter.
Bolaget grundades
Antal fastigheter
Hyresintäkter (msek)
Fastighetsvärde (msek)
Uthyrningsbar yta lokaler (kvm)
Mark (kvm)

Några av våra hyresgäster