Leverantörer

Leverantörsfakturor som skickas till oss ska alltid märkas med beställare och referens för den fastighet som det gäller annars riskerar fakturan att ej bli rätt hanterad.

Vår referens ser ut enligt nedan
Beställare: För- och efternamn
Referens: Fastighetsnummer (exempel 2050)

PDF Faktura via e-post

Vi kan ta emot fakturan i form av en PDF-fil.
I varje fil får endast en faktura finnas.
E-post för faktura och referens finner du här.

Kontakta oss

Behöver du hjälp så kontakta oss. Vi är angelägna om att du snabbt ska få svar på de frågor du har.